• کارگاه آموزشی سیرد بین الملل برلین
  • کارگاه آموزشی شانگهای

با توجه به درخواست نویسندگان تاریخ ارسال خلاصه مقالات تا 10 آذر ماه تمدید شد

تاریخ اعلام نتایج بررسی خلاصه مقالات 98/09/23

بروشورفراخوان مقالهcired-farsi.pdf

فرمت خلاصه مقالهArticle-manual8th.doc

لینک های مفید