دوشنبه 29 آبان 1396
  شناسه كاربری: 
  كلمه عبور: 
  فرم دریافت شناسه كاربری
  شناسه و یا رمز خود را فراموش كرده‌ام
  عبارت مورد جستجو:

   

  ارسال مقالات و همچنین ثبت نام  نویسندگانی که مقالات آنها در ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد پذیرش شده باشد به صورت رایگان می باشد

  ارسال مقالات و همچنین ثبت نام  نویسندگانی که مقالات آنها در ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد پذیرش شده باشد به صورت رایگان می باشد


   فایل بروشور فراخوان مقاله کنفرانس منطقه ای 
  Slovenia Brochure 

  فرمت خلاصه مقاله1.doc